Sản phẩm

SUPER LIVER TONIC 7000mg

Số ĐK: 6208/2013/ATTP -XNCB

Dạng bào chế: Viên nang

Quy cách:100 Viên /lọ

Công ty đăng ký:  TOPCO

Made in Australia

 

Gotu Kola

Số ĐK: 16662/2013 XNCB

Dạng bào chế: Viên nang mềm

Quy cách đóng gói: Hộp 30 viên

Công ty đăng ký:  TOPCO

Made in USA

Perfect prenatal

Số ĐK: 16666/2013 XNCB

Dạng bào chế: Viên nén

Quy cách sản phẩm: 30 viên / lọ

Công ty đăng ký: TOPCO

Made in USA

Ultra Glucose balance

Số ĐK: 16664/2013/ ATTP/XNCB

Dạng bào chế: Viên nang mềm

Quy cách đóng gói: Hộp 60 viên

Công ty đăng ký:  TOPCO

Made in USA

Factorestrogen Ultra

Số ĐK: 16665/2013/ATTP/ XNCB

Dạng bào chế: Viên nang mềm

Quy cách đóng gói: Hộp 30 viên

Công ty đăng ký:  TOPCO

Made in USA

Ultra Lung Care

Số ĐK: 16663/2013/ATTP/ XNCB

Dạng bào chế: Viên nang mềm

Quy cách đóng gói: Hộp 30 viên

Công ty đăng ký:  TOPCO

Made in USA

Tư vấn y khoa

Điện thoại: 84 462.929.219
Dược sỹ tư vấn:
 
Bác sỹ tư vấn:
 

Hệ thống Phân phối